Information från N/A - Kuraterat av Toby Galbraith - Senast uppdaterat 14 July 2016

Indikation(er)

Acne vulgaris.

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

Besök Cushing's Syndrome

Hypogonadism

Epidemiologi, patofysiologi, diagnos/behandlingsriktlinjer, senaste publikationssammanfattningar med mera

Besök Hypogonadism

Relaterat innehåll i den globala utgållvan

Beskrivning, presentation och dosering

Beskrivning
1 g gel 5% innehåller: Benzoyl. peroxid. 50 mg, acid. citr., magn. alum. silicat. coll., hydroxypropylmethylcellulos., polyoxyaethylen. laurylaether., spir. fort., parfume alpine 6565 A, aq. purif. q. s.
1 g gel 10% innehåller: Benzoyl. peroxid. 100 mg, acid. citr., magn. alum. silicat. coll., hydroxypropylmethylcellulos., polyoxyaethylen. laurylaether., spir. fort., perfume alpine 6565 A, aq. purif. q. s.
Presentation
Gel 5 % Gel 10 %
Dosering
Applikationsfrekvensen är i allmänhet beroende av patientens individuella reaktion för preparatet. Behandlingen påbörjas lämpligen på eftermiddagen eller kvällen med att huden tvättas med tvål och vatten samt torkas väl. Därefter appliceras STIOXYL tunt på de områden som ska behandlas. Efter 2—4 timmar avtvättas den behandlade huden. Behandlingen bör under de följande dagarna fortgå på detta vis för att huden skall vänjas vid preparatet. Därefter ökas behandlingstiden så att preparatet får sitta kvar över natten och vid behov följas av ny tvättning och applicering på morgonen. Efter tillfredsställande behandlingsresultat kan övergång ske till underhållsbehandling 2—3 gånger per vecka. Om resultatförbättring ej inträder efter 4 veckors behandling kan övergång till behandling med STIOXYL 10% ske.

Försiktighetsåtgärder, biverkningar och kontraindikationer

Särskilda försiktighetsåtgärder
STIOXYL appliceras försiktigt på känsliga områden (t ex tunn eller skadad hud).
STIOXYL bör ej komma i kontakt med ögon, mun eller andra slemhinnor. Solning även i solarier bör undvikas.
Samtidig applicering av STIOXYL och vitamin A-syra (ABERELA, DERMAIROL) bör undvikas, då vitamin A-syra är känslig för oxiderande medel. Om kombinationsterapi är indicerad bör det ena preparatet appliceras på morgonen och det andra på kvällen.
Biverkningar


- Vanliga (>1/100) - Hud: Kortvarig värmekänsla, måttlig rodnad, fjällning, sveda.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Hud: Kontaktsensibilisering.
Kontraindikationer
Personer med verifierad kontaktallergi för ingående substanser skall ej använda STIOXYL.

 

Mer information

Kategori Värde
Tillverkare Sylak AB