Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Votubia (Everolimus)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 9 måneder siden

Elmiron (Pentosanpolysulfatnatrium)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Tecentriq (Atezolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Cystagon (Cysteamin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Jinarc▼ (Tolvaptan)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Aldara (Imiquimod)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Search all legemidler for Urologiske sykdommer og nyresykdommer