Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Legemidler

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Votubia (Everolimus)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Elmiron (Pentosanpolysulfatnatrium)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Tecentriq (Atezolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Cystagon (Cysteamin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Jinarc▼ (Tolvaptan)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Aldara (Imiquimod)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Urologiske sykdommer og nyresykdommer