Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

ellaOne (Ulipristalacetat)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Eviplera (Emtricitabin / Rilpivirin / Tenofovirdisoproksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Krka (Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Zoely▼ (Nomegestrolacetat / østradiol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Darunavir Mylan (Darunavir)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Stocrin (Efavirenz)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Aldara (Imiquimod)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Seksuell helse