Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Moderate to severe asthma

Moderate to severe asthma

Access the comprehensive Learning Zone for moderate to severe asthma. Containing details about pathophysiology, a complete overview of asthma and daily reports from ERS Congress 2019. 

Last inn mer

Legemidler

Nucala▼ (Mepolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Dupixent (Dupilumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Eliquis (Apixaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Bronchitol (Mannitol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Tecentriq (Atezolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Opsumit▼ (Macitentan)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Orkambi▼ (Lumakaftor / Ivakaftor)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Respiratorisk