Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Psoriasis

Psoriasis

Se informasjon om blant annet patofysiologi, tegn og symptomer, komorbiditeter og behandlingsalternativer ved psoriasis

+ 2 more

Last inn mer

Legemidler

Brintellix▼ (Vortioksetin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Pregabalin Mylan (Pregabalin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Xeplion (Paliperidon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Trevicta (Paliperidon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Invega (Paliperidon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Reagila▼ (Kariprazin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Pregabalin Zentiva (Pregabalin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Prometax (Rivastigmin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Psykiatri / mental helse