Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Last inn mer

Legemidler

Lynparza▼ (Olaparib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 2 måneder siden

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Votubia (Everolimus)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Bondronat (Ibandronsyre)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Tecentriq (Atezolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Temozolomide Sun (Temozolomide)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Pixuvri▼ (Piksantrondimaleat)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Onkologi