Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 måned siden

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 8 måneder siden

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Hepsera (Adefovirdipivoksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Atosiban SUN (Atosiban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Flixabi▼ (Infliksimab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Search all legemidler for Indremedisin