Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Last inn mer

Legemidler

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 5 måneder siden

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Hepsera (Adefovirdipivoksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Atosiban SUN (Atosiban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Flixabi▼ (Infliksimab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Search all legemidler for Indremedisin