Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Nucala▼ (Mepolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Dupixent (Dupilumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Protopic (Tacrolimus)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Cinqaero▼ (Reslizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Opatanol (Olopatadin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

DuoResp Spiromax (Budesonid / Formoterol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Neoclarityn (Desloratadin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Relvar Ellipta▼ (Flutikasonfuroat / Vilanterol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Allergi / klinisk immunologi