Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Kronisk spontan urticaria

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 7 more

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt er en stor belastning på arbeidsstyrken. Bidra til å redusere sykefraværet og øke produktiviteten med egnede behandlingsalternativer.

+ 4 more

Last inn mer

Legemidler

Protopic (Tacrolimus)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Cinqaero▼ (Reslizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

Opatanol (Olopatadin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 7 måneder siden

DuoResp Spiromax (Budesonid / Formoterol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 8 måneder siden

Nucala▼ (Mepolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Neoclarityn (Desloratadin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 9 måneder siden

Relvar Ellipta▼ (Flutikasonfuroat / Vilanterol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Revinty Ellipta▼ (Flutikasonfuroat / Vilanterol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Search all legemidler for Allergi / klinisk immunologi