Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Reversering av orale antikoagulantia

Reversering av orale antikoagulantia

Se informasjon om blødningsrisikoer og behandlingstilnærminger til reversering av orale antikoagulantia

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Sprycel (Dasatinib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Eliquis (Apixaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Pixuvri▼ (Piksantrondimaleat)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Telmisartan Actavis (Telmisartan)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Venclyxto▼ (Venetoklaks)

Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Hematologi