Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Biosimilars are uniquely placed to change clinical practice in the fields of gastroenterology, rheumatology, and dermatology. The adoption of biosimilars can improve patient access to the most appropriate treatment, at the optimum time, to ensure the best possible long-term disease outcomes.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Bondronat (Ibandronsyre)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Ratiograstim (Filgrastim)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Eliquis (Apixaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Tamiflu (Oseltamivir)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Telmisartan Actavis (Telmisartan)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Retacrit (Epoetin zeta)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Rotarix (Humant rotavirus RIX4414 stamme (levende, svekket))

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Forebyggende medisin