Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Legemidler

Nucala▼ (Mepolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Dupixent (Dupilumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Hepsera (Adefovirdipivoksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Tasmar (Tolkapon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Allmennpraksis/primærhelsetjeneste