Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Nefropatisk cystinose kunnskapssenter

Nefropatisk cystinose kunnskapssenter

Lær om bruk av cystin-nedbrytende farmakologisk behandling og andre støttende omsorgstiltak for pasienter med nefropatisk cystinose.

 

+ 2 more

Last inn mer

Legemidler

Remsima▼ (Infliximab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 måneder siden

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 8 måneder siden

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Hepsera (Adefovirdipivoksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Tasmar (Tolkapon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Flixabi▼ (Infliksimab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 10 måneder siden

Search all legemidler for Allmennpraksis/primærhelsetjeneste