Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt er en stor belastning på arbeidsstyrken. Bidra til å redusere sykefraværet og øke produktiviteten med egnede behandlingsalternativer.

+ 4 more

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Kunnskapssenter for akutt og avansert hjertesvikt

Kunnskapssenter for akutt og avansert hjertesvikt

Hva er de beste behandlingsmetodene for akutt hjertesvikt? Kan du definere avansert hjertesvikt? Lær mer her …

+ 3 more

Last inn mer

Legemidler

Brinavess (Vernakalant)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 4 måneder siden

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Zavicefta▼ (Ceftazidim / Avibaktam)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Hepsera (Adefovirdipivoksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Tasmar (Tolkapon)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Flixabi▼ (Infliksimab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Atripla (Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Amgevita▼ (Adalimumab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 6 måneder siden

Search all legemidler for Allmennpraksis/primærhelsetjeneste