Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Legemidler

Atosiban SUN (Atosiban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Cubicin (Daptomycin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

ReFacto AF (Moroktokog Alfa)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Metalyse (Tenecteplase)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Carbaglu (Kargluminsyre)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Advate (Octocog alfa)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Alprolix▼ (Eftrenonakog alfa)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
ja

Oppdatert 1 år siden

Rixubis▼ (Nonakoggamma)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Akuttmedisin