Skrevet av epgonline.org - Sist oppdatert 07 June 2017

Rapportering av bivirkninger

Nettstedet epgonline.org er ikke et egnet sted for diskusjoner angående sikkerhet eller bivirkninger i forbindelse med farmasøytiske produkter eller utstyr. Dersom du, din pasient eller noen du kjenner muligens har opplevd bivirkninger i forbindelse med et medikament (alternativt, urtebasert, kosttilskudd eller farmasøytisk), bør du rapportere om dette til aktuelle medisinske myndigheter i det landet eller området du oppholder deg i.

Rapportering av bivirkninger

Brukere innen EU skal rapportere bivirkninger til Det europeiske legemiddelbyrået (European Medicines Authority) eller deres nasjonale kompetente myndighet. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Brukere i USA skal rapportere bivirkninger til FDA. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Merk at utgiveren ikke kan ta ansvar for innhold fra eksterne nettsteder eller koblinger som kan bli deaktivert. Koblingene ovenfor er kun gitt som veiledning.

Definisjon av bivirkninger

Bivirkninger defineres som ugunstige og utilsiktede tegn, symptomer eller sykdommer som midlertidig assosieres med bruk av et legemiddel, uavhengig av om de vurderes tilknyttet et legemiddel eller ikke.

Fjerning av innlegg som gir opplysninger om bivirkninger

Utgiveren forbeholder seg retten (men er ikke forpliktet) til å:

  • Fjerne brukergenerert innhold som omfatter opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner og/eller informasjon om bivirkninger.
  • Rapporter alle bivirkninger som er nevnt på nettsiden til relevante myndigheter.