Skrevet av epgonline.org - Sist oppdatert 07 June 2017

Om epgonline.org

 

Hva er epgonline.org?

epgonline.org gir profesjonelle helsearbeidere på verdensbasis gratis tilgang til informasjon om et vidt spekter av sykdommer og medisiner.

Siden 2000 har epgonline.org vært forpliktet til å levere en lett tilgjengelig og omfattende nettjeneste som kobler profesjonelle helsearbeidere opp med den beste mulige informasjonen om sykdommer og behandlingsmetoder.

Hovedtrekk:

 

Hvordan finansieres nettstedet?

epgonline.org finansieres gjennom utdanningsstipender og støtte fra farmasøytiske selskaper og andre organisasjoner som ser det som en oppgave å støtte tilgang på høykvalitets, oppdatert medisinsk informasjon. epgonline.org utgis av EPG Health Media (Europa) Ltd. Besøk selskapets nettsted på www.epghealthmedia.com

Vårt interne redaksjonsteam har passende metoder for å sikre at innhold som har økonomisk støtte er aktuelt, nøyaktig, objektivt, pålitelig, balansert og klart merket som åpent for almenheten.

epgonline.org støtter ikke spesifikke produkter eller tjenester som leveres av samarbeidende organisasjoner. Når innhold er levert eller støttet gjennom finansiering av et farmasøytisk selskap eller annen ekstern organisasjon, vil formen for dette samarbeidet vises som en fotnote på hver enkelt side dette gjelder.

I hvilke land er epgonline.org tilgjengelig?

Du føres automatisk versjonen som egner seg for det stedet hvor du befinner deg, men du kan velge å skifte versjoner. Den globale versjonen (på engelsk) inneholder det mest omfattende utvalget av innhold.

Legg merke til at informasjonen på epgonline.org kun gjøres tilgjengelig for opplæringsmessige formål, og du bør høre med reguleringsmyndighetene i ditt land angående gjeldende godkjenningsstatus for enhver behandling/prosedyre som beskrives.

På grunn av nasjonale/internasjonale forskriftsmessige begrensninger vil noen Utdanningssoner (områder som støttes økonomisk) ikke være tilgjengelige for alle land. Avhengig av nivået av økonomisk støtte er noen av Utdanningssonene oversatt til andre språk enn engelsk. Innholdet i disse oversatte områdene kan ligge noe etter den globale versjonen på grunn av tiden som har medgått til oversettelse.

epgonline.org eies og drives av EPG Health Media (Europa) Ltd med hovedkontor i Storbritannia.