Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 29 June 2018

Indikasjon(er)

Zydelig er indisert i kombinasjon med et anti-CD20 monoklonalt antistoff (rituksimab eller ofatumumab) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL):
- som har fått minst én behandling tidligere, eller
- som førstelinjebehandling ved 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos pasienter som ikke er egnet for noen andre behandlinger.

Zydelig er indisert som monoterapi til behandling av voksne pasienter med follikulært lymfom (FL) som er refraktære overfor to tidligere behandlingslinjer.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003843
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 18-09-2014
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Gilead Sciences International Ltd
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin