Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 14 August 2018

Indikasjon(er)

- Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos voksne pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet.

- Behandling av voksne pasienter med tumorindusert hyperkalsemi (TIH).

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Nefropatisk cystinose kunnskapssenter

Nefropatisk cystinose kunnskapssenter

Lær om bruk av cystin-nedbrytende farmakologisk behandling og andre støttende omsorgstiltak for pasienter med nefropatisk cystinose.

 

+ 2 more

Recurrent Abdominal Pain of Unknown Etiology: Could It Be Acute Hepatic Porphyria?

Recurrent Abdominal Pain of Unknown Etiology: Could It Be Acute Hepatic Porphyria?

Acute Hepatic Porphyria (AHP), a subset of porphyria, refers to a family of rare, genetic diseases characterized by potentially life-threatening attacks and, for some patients, chronic manifestations that negatively impact daily functioning and QOL.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000336
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 20-03-2001
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Novartis Europharm Limited