Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 06 September 2018

Indikasjon(er)

Zavicefta er indisert til behandling av følgende infeksjoner hos voksne:
- Komplisert intraabdominal infeksjon (komplisert IAI)
- Komplisert urinveisinfeksjon (komplisert UVI), inkludert pyelonefritt
- Sykehuservervet pneumoni, inkludert ventilator-assosiert pneumoni (VAP)

Zavicefta er også indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne pasienter med begrensede behandlingsmuligheter.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/004027
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 24-06-2016
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Pfizer Ireland Pharmaceuticals