Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 03 July 2018

Indikasjon(er)

Yondelis er indisert til behandling av voksne pasienter med avansert bløtvevssarkom etter mislykket behandling med antrasykliner og ifosfamid, eller til pasienter der disse stoffene ikke er indisert. Effektdata er hovedsakelig basert på pasienter med liposarkom og leiomyosarkom.

Yondelis i kombinasjon med pegylert liposomal doksorubicin (PLD) er indisert til behandling av pasienter med tilbakefall av platina-sensitiv ovarialkreft.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000773
Orphan (smal) betegnelse ja
Dato for første godkjennelse 17-09-2007
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Pharma Mar S.A.
Advarsler

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirk