Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 26 January 2018

Indikasjon(er)

- Xolair 75 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
- Xolair 75 mg injeksjonsvæske, oppløsning:


Xolair er indisert til voksne, ungdom og barn (6 til <12 år).
 
Behandling med Xolair bør kun vurderes hos pasienter med påvist IgE (immunoglobulin E) mediert astma.
 
Voksne og ungdom (12 år og eldre)
Xolair er indisert som tilleggsbehandling for å forbedre astmakontrollen hos pasienter med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (FEV1 <80 %), hyppige symptomer på dagtid eller oppvåkning om natten og som har hatt flere dokumenterte alvorlige astmaeksaserbasjoner til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonist til inhalasjon.
 
Barn (6 til <12 år)
Xolair er indisert som tilleggsbehandling for å forbedre astmakontrollen hos pasienter med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen og hyppige symptomer på dagtid eller oppvåkning om natten og som har hatt flere dokumenterte alvorlige astmaeksaserbasjoner til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonist til inhalasjon.


- Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
- Xolair 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning:


Allergisk astma
Xolair er indisert til voksne, ungdom og barn (6 til <12 år).

Behandling med Xolair bør kun vurderes hos pasienter med påvist IgE (immunoglobulin E) mediert astma.

Voksne og ungdom (12 år og eldre)
Xolair er indisert som tilleggsbehandling for å forbedre astmakontrollen hos pasienter med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (FEV1 <80 %), hyppige symptomer på dagtid eller oppvåkning om natten og som har hatt flere dokumenterte alvorlige astmaeksaserbasjoner til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonist til inhalasjon.

Barn (6 til <12 år)
Xolair er indisert som tilleggsbehandling for å forbedre astmakontrollen hos pasienter med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen og hyppige symptomer på dagtid eller oppvåkning om natten og som har hatt flere dokumenterte alvorlige astmaeksaserbasjoner til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonist til inhalasjon.

Kronisk spontan urticaria (CSU)
Xolair er indisert som tilleggsbehandling av kronisk spontan urticaria hos voksne og ungdom (12 år og over) med utilstrekkelig respons på behandling med H1 antihistaminer.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Astma med symptomer

Astma med symptomer

69 % av astmapasienter sier at symptomene begrenser deres daglige aktiviteter – finn ut hvordan man kan håndtere ukontrollerte symptomer

+ 3 more

Kronisk spontan urticaria

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 7 more

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000606
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 25-10-2005
Type POM
Eier av markedsføringsautorisasjon Novartis Europharm Ltd.