Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 05 September 2018

Indikasjon(er)

- Votubia 2,5 mg tabletter
- Votubia 5 mg tabletter
- Votubia 10 mg tabletter:


Nyreangiomyolipom assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC)
Votubia er indisert ved behandling av voksne pasienter med nyreangiomyolipom assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC) med risiko for komplikasjoner (basert på faktorer som tumorstørrelse eller tilstedeværelse av aneurisme, eller tilstedeværelse av multiple eller bilaterale tumorer), men som ikke krever umiddelbar operasjon.

Dokumentasjonen er basert på analyser av endringer i totalt angiomyolipomvolum.

Subependymal gigantcelleastrocytom (SEGA) assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC)
Votubia er indisert ved behandling av pasienter med subependymal gigantcelleastrocytom (SEGA) assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC) med behov for terapeutisk intervensjon men som ikke kan opereres.

Dokumentasjonen er basert på analyser av endringer i SEGA-volum. Ytterlig klinisk fordel, slik som forbedring av sykdomsrelaterte symptomer har ikke blitt vist.- Votubia 2 mg dispergerbare tabletter
- Votubia 3 mg dispergerbare tabletter
- Votubia 5 mg dispergerbare tabletter:


Refraktære anfall assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC)
Votubia er indisert som tilleggsbehandling hos pasienter fra 2 år og eldre hvis refraktære partielle anfall, med eller uten sekundær generalisering, er assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC).

Subependymal gigantcelleastrocytom (SEGA) assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC)
Votubia er indisert ved behandling av pasienter med subependymal gigantcelleastrocytom (SEGA) assosiert med tuberøs sklerosekompleks (TSC) med behov for terapeutisk intervensjon men som ikke kan opereres.

Dokumentasjonen er basert på analyser av endringer i SEGA-volum. Ytterlig klinisk fordel, slik som forbedring av sykdomsrelaterte symptomer har ikke blitt vist.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Nefropatisk cystinose kunnskapssenter

Nefropatisk cystinose kunnskapssenter

Lær om bruk av cystin-nedbrytende farmakologisk behandling og andre støttende omsorgstiltak for pasienter med nefropatisk cystinose.

 

+ 2 more

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002311
Orphan (smal) betegnelse ja
Dato for første godkjennelse 02-09-2011
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Novartis Europharm Ltd.
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin