Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 19 June 2018

Indikasjon(er)

Vaxelis (DTaP-HB-IPV-Hib) er indisert for primær- og boostervaksinasjon av spedbarn og småbarn fra 6 ukers alder, mot difteri, tetanus, pertussis, hepatitt B, poliomyelitt og invasive sykdommer forårsaket av Haemophilus influenzae type b (Hib).

Bruken av Vaxelis skal skje i samsvar med offisielle anbefalinger.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003982
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 15-02-2016
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon MCM Vaccine B.V.