Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 09 August 2017

Indikasjon(er)

Nevropatisk smerte
Pregabalin Pfizer er indisert ved behandling av perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne.

Epilepsi
Pregabalin Pfizer er indisert som tilleggsbehandling hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.

Generalisert angstlidelse
Pregabalin Pfizer er indisert ved behandling av generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

EPNS 2019 Congress Highlights

EPNS 2019 Congress Highlights

The epgonline.org team is creating daily reports from the 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, held in Athens, Greece from 17th to 21st September 2019, to bring you coverage of cutting-edge science and advances in clinical care across all fields of paediatric neurology. 

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003880
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 10-04-2014
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Pfizer Limited