Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 19 June 2018

Indikasjon(er)

Malignt pleuralt mesoteliom
Pemetrexed Hospira UK Limited i kombinasjon med cisplatin er indisert til behandling av kjemoterapinaive pasienter med ikke-resecerbart malignt pleuralt mesoteliom.

Ikke-småcellet lungekreft
Pemetrexed Hospira UK Limited i kombinasjon med cisplatin er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Pemetrexed Hospira UK Limited er indisert som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi.

Pemetrexed Hospira UK Limited er indisert som monoterapi til annenlinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/004488
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 24-04-2017
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Hospira UK Limited