Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 08 June 2018

Indikasjon(er)

Mirvaso er indisert til behandling av symptomatisk facialt erytem ved rosacea hos voksne pasienter.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Psoriasis

Psoriasis

Se informasjon om blant annet patofysiologi, tegn og symptomer, komorbiditeter og behandlingsalternativer ved psoriasis

+ 2 more

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002642
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 21-02-2014
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Galderma International