Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 22 August 2018

Indikasjon(er)

Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Migraine Knowledge Centre

Migraine Knowledge Centre

The Migraine Knowledge Centre features latest research on the prevalence and impact of migraine, the proposed neurological basis of the condition (and how this is being translated into new and exciting drug therapies), as well as current patient care strategies collated from headache organisations worldwide.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002671
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 13-06-2013
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Ratiopharm GmbH