Data fra EMA - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 21 July 2016

Indikasjon(er)

KRYSTEXXA er indisert for behandling av alvorlig funksjonshemmende kronisk toføs urinsyregikt hos voksne pasienter som også kan ha nedslitte ledd eller hos pasienter hvor det det ikke har lykkes å normalisere serum-urinsyre med xantinoksidasehemmere ved maksimal medisinsk egnet dose, eller hvis disse legemidlene er kontraindiserte.

Beslutningen om å behandle med KRYSTEXXA skal tas på bakgrunn av en pågående vurdering av fordeler og risikoer for hver pasient.

 

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Optimising anti-TNF treatment using biosimilars

Biosimilars are uniquely placed to change clinical practice in the fields of gastroenterology, rheumatology, and dermatology. The adoption of biosimilars can improve patient access to the most appropriate treatment, at the optimum time, to ensure the best possible long-term disease outcomes.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Orphan (smal) betegnelse Nei
Type POM
Eier av markedsføringsautorisasjon Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited