Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 30 May 2017

Indikasjon(er)

Vildagliptin er indisert til behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne:

Som monoterapi
- hos pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved kosthold og mosjon alene og hvor metformin er uegnet på grunn av kontraindikasjoner eller intoleranse.

Som peroral kombinasjonsbehandling sammen med
- metformin hos pasienter med utilstrekkelig glykemisk kontroll til tross for maksimal tolererbar dose metformin monoterapi,
- sulfonylurea hos pasienter med utilstrekkelig glykemisk kontroll til tross for maksimal tolererbar dose av sulfonylurea, og hvor metformin er uegnet på grunn av kontraindikasjoner eller intoleranse,
- tiazolidindion hos pasienter med utilstrekkelig glykemisk kontroll, og hvor bruk av tiazolidindion er egnet.

Som peroral trippelbehandling sammen med
- sulfonylurea og metformin når diett og trening i tillegg til kombinasjonsbehandling med disse legemidlene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll

Vildagliptin er også indisert som kombinasjonsbehandling sammen med insulin (med eller uten metformin) når diett og trening i tillegg til en stabil insulindosering ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Cushing's Syndrome

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

+ 2 more

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

The Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre is an information hub providing expert insight into the management of hypertension and type 2 diabetes. This Knowledge Centre contains a wealth of scientific video content offering insights and opinion from some of the leading experts in the field.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/001048
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 19-11-2008
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Novartis Europharm Ltd