Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 24 April 2018

Indikasjon(er)

- ISENTRESS 400 mg tabletter, filmdrasjerte
- ISENTRESS 25 mg tyggetabletter
- ISENTRESS 100 mg tyggetabletter
- ISENTRESS 100 mg granulat til mikstur, suspensjon

ISENTRESS er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av HIV-1-infeksjon (humant immunsviktvirus) hos voksne, ungdom, barn, småbarn og spedbarn fra 4 uker.- ISENTRESS 600 mg tabletter, filmdrasjerte

ISENTRESS 600 mg filmdrasjerte tabletter er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av HIV-1-infeksjon (humant immunsviktvirus) hos voksne og pediatriske pasienter som veier minst 40 kg.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

Kronisk spontan urticaria

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 7 more

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt er en stor belastning på arbeidsstyrken. Bidra til å redusere sykefraværet og øke produktiviteten med egnede behandlingsalternativer.

+ 4 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000860
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 20-12-2007
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Merck Sharp & Dohme Ltd.