Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 24 April 2018

Indikasjon(er)

- ISENTRESS 400 mg tabletter, filmdrasjerte
- ISENTRESS 25 mg tyggetabletter
- ISENTRESS 100 mg tyggetabletter
- ISENTRESS 100 mg granulat til mikstur, suspensjon

ISENTRESS er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av HIV-1-infeksjon (humant immunsviktvirus) hos voksne, ungdom, barn, småbarn og spedbarn fra 4 uker.- ISENTRESS 600 mg tabletter, filmdrasjerte

ISENTRESS 600 mg filmdrasjerte tabletter er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av HIV-1-infeksjon (humant immunsviktvirus) hos voksne og pediatriske pasienter som veier minst 40 kg.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000860
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 20-12-2007
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Merck Sharp & Dohme Ltd.