Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 28 June 2018

Indikasjon(er)

INVEGA er indisert for behandling av schizofreni hos voksne og ungdom 15 år og eldre.

INVEGA er indisert for behandling av schizoaffektiv lidelse hos voksne.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Kronisk spontan urticaria

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 7 more

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000746
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 25-06-2007
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Janssen-Cilag International NV