Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 28 June 2018

Indikasjon(er)

INVEGA er indisert for behandling av schizofreni hos voksne og ungdom 15 år og eldre.

INVEGA er indisert for behandling av schizoaffektiv lidelse hos voksne.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000746
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 25-06-2007
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Janssen-Cilag International NV