Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 30 November 2017

Indikasjon(er)

Intuniv er indisert til behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)/ hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom i alderen 6-17 år hvor bruk av stimulantia ikke har vist seg egnet, ikke tolerert eller er vist å være ineffektive.

Intuniv må brukes som del av et omfattende behandlingsprogram for ADHD som vanligvis omfatter psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Psoriasis

Psoriasis

Se informasjon om blant annet patofysiologi, tegn og symptomer, komorbiditeter og behandlingsalternativer ved psoriasis

+ 2 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003759
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 17-09-2015
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd