Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 19 July 2018

Indikasjon(er)

Inhixaer indisert til voksne ved:
• Profylakse mot venøs tromboembolisme hos kirurgiske pasienter med moderat eller høy risiko, særlig ved ortopedisk eller generell kirurgi, inkludert kreftkirurgi.
• Profylakse mot venøs tromboembolisme hos medisinske pasienter med akutt sykdom (som akutt hjertesvikt, respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner eller revmatisk sykdom) og redusert mobilitet som har økt risiko for venøs tromboembolisme.
• Behandling av dyp venetrombose (DVT) og pulmonal emboli (PE), unntatt tilfeller av PE der det er sannsynlig at trombolytisk behandling eller kirurgi er påkrevd.
• Forebyggelse av trombedannelse i ekstrakorporal sirkulasjon under hemodialyse.
• Akutt koronarsyndrom:
- Behandling av ustabil angina og hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI), i kombinasjon med oral acetylsalisylsyre.
- Behandling av akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon (STEMI), inkludert pasienter som skal behandles medikamentelt eller med påfølgende perkutan koronar intervensjon (PCI).

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Reversering av orale antikoagulantia

Reversering av orale antikoagulantia

Se informasjon om blødningsrisikoer og behandlingstilnærminger til reversering av orale antikoagulantia

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation therapy for Stroke Prevention Learning Zone offers a deep-dive into atrial fibrillation causes, consequences, diagnosis and management to help you deliver optimal care and prevent strokes in patients living with this common arrhythmia.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/004264
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 15-09-2016
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Techdow Europe AB