Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 12 February 2018

Indikasjon(er)

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel).

IDELVION kan brukes hos alle aldersgrupper.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Reversering av orale antikoagulantia

Reversering av orale antikoagulantia

Se informasjon om blødningsrisikoer og behandlingstilnærminger til reversering av orale antikoagulantia

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003955
Orphan (smal) betegnelse ja
Dato for første godkjennelse 11-05-2016
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon CSL Behring GmbH