Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 28 August 2018

Indikasjon(er)

Erstatningsterapi hos voksne, barn og ungdommer (0–18 år) ved:
- Primære immunsviktsykdommer (PID) med nedsatt antistoffproduksjon.
- Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (CLL), der bruk av profylaktiske antibiotika har mislyktes eller er kontraindisert.
- Hypogammaglobulinemi og tilbakevendende bakterieinfeksjoner hos pasienter med multippelt myelom.
- Hypogammaglobulinemi hos pasienter før og etter allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002491
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 16-05-2013
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Baxalta Innovations GmbH
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin