Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 23 August 2018

Indikasjon(er)

Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter for akutt og avansert hjertesvikt

Kunnskapssenter for akutt og avansert hjertesvikt

Hva er de beste behandlingsmetodene for akutt hjertesvikt? Kan du definere avansert hjertesvikt? Lær mer her …

+ 3 more

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/004062
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 19-11-2015
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Novartis Europharm Ltd