Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 05 September 2018

Indikasjon(er)

Elmiron er indisert til behandling av smertefull blæresyndrom, kjennetegnet av enten glomerulasjoner eller Hunners-lesjoner hos voksne med moderate til alvorlige smerter, sterk vannlatingstrang og hyppig sykelig trang til vannlating.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/004246
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 02-06-2017
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon bene-Arzneimittel GmbH