Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 28 June 2018

Indikasjon(er)

Behandling av influensa
Ebilfumin er indisert til voksne og barn inkludert fullbårne nyfødte som har typiske symptomer på influensa, når influensa er påvist i omgivelsene. Effekt er påvist når behandlingen initieres innen to dager etter symptomdebut.


Forebygging av influensa
- Forebygging etter smitteeksponering hos personer 1 år eller eldre som har vært i kontakt med et klinisk diagnostisert influensatilfelle når influensa er påvist i omgivelsene.
- Nødvendigheten av bruk av Ebilfumin til forebygging av influensa bestemmes i hvert enkelt tilfelle etter forholdene og omgivelsenes behov for beskyttelse. I helt spesielle situasjoner (f. eks. ved uoverensstemmelse mellom den sirkulerende virusstammen og vaksine-virusstammen og ved en pandemi-situasjon) kan sesong-forebygging overveies hos personer ett år eller eldre.
- Ebilfumin er indisert til forebygging etter smitteeksponering av influensa hos spedbarn yngre enn 1 år ved utbrudd av en influensa pandemi.


Ebilfumin er ingen erstatning for influensavaksine.
Bruk av antivirale midler til behandling og forebygging av influensa bør bestemmes på bakgrunn av offisielle retningslinjer. Beslutninger med hensyn til bruk av oseltamivir for behandling og forebygging, bør ta hensyn til det som er kjent vedrørende egenskapene til de sirkulerende influensavirus, tilgjengelig informasjon om influensalegemidlenes følsomhetsmønstre for hver sesong, og sykdommens påvirkning i ulike geografiske områder og pasientpopulasjoner.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Alkaline Phosphatase (ALP) Lab Assessment

Alkaline Phosphatase (ALP) Lab Assessment

Discover an overview of hypophosphatasia and details required to facilitate the timely and accurate detection of low alkaline phosphatase.

Kronisk spontan urticaria

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 7 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003717
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 22-05-2014
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Actavis Group PTC ehf