Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 24 September 2019

Indikasjon(er)

Dupixent er indisert til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Kronisk spontan urticaria

Kronisk spontan urticaria

Bruk våre casestudier av pasienter for å finne ut hvordan eksperter diagnostiserer og behandler kronisk spontan urticaria

+ 7 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/004390
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 27-09-2017
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon sanofi-aventis groupe