Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 22 June 2018

Indikasjon(er)

Duaklir Genuair er indisert som en bronkodilatator til vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt er en stor belastning på arbeidsstyrken. Bidra til å redusere sykefraværet og øke produktiviteten med egnede behandlingsalternativer.

+ 4 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003745
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 19-11-2014
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon

AstraZeneca AB

Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin