Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 22 August 2018

Indikasjon(er)

Plakkpsoriasis
Cosentyx er indisert til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Psoriasisartritt
Cosentyx alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX) er indisert til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne pasienter, når respons på tidligere sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddelbehandling (DMARD) ikke har vært tilstrekkelig.

Ankyloserende spondylitt
Cosentyx er indisert til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som har hatt utilstrekkelig respons på konvensjonell behandling.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Psoriasis

Psoriasis

Se informasjon om blant annet patofysiologi, tegn og symptomer, komorbiditeter og behandlingsalternativer ved psoriasis

+ 2 more

Psoriasis Academy

Psoriasis Academy

Learn about the burden of psoriasis, unmet needs, the tools used to assess severity and treatment response, what we know about the pathophysiology behind the condition and what the current guidelines say.

+ 1 more

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003729
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 15-01-2015
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Novartis Europharm Ltd
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin