Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 09 August 2018

Indikasjon(er)

Forebygging av prematur ovulasjon hos pasienter som gjennomgår en kontrollert ovarial stimulering før egguthenting og assistert befruktning.

I kliniske studier ble Cetrotide brukt sammen med humant menopausegonadotropin (HMG). Begrenset erfaring med rekombinant follikkelstimulerende hormon (FSH) antyder tilsvarende effekt.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Cushing's Syndrome

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

+ 2 more

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

The Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre is an information hub providing expert insight into the management of hypertension and type 2 diabetes. This Knowledge Centre contains a wealth of scientific video content offering insights and opinion from some of the leading experts in the field.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000233
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 13-04-1999
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon Merck Serono Europe Ltd.