Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 04 August 2017

Indikasjon(er)

- Behandling av invasiv candidainfeksjon hos voksne eller barn.
- Behandling av invasiv aspergillose hos voksne eller barn som ikke responderer på eller ikke tåler amfotericin B, lipidformuleringer av amfotericin B og/eller itrakonazol. Ingen respons er definert som progresjon av infeksjonen eller ingen bedring etter minst 7 dager med tidligere behandling med terapeutiske doser av effektive antimykotika.
- Empirisk terapi av antatte soppinfeksjoner (slik som Candida eller Aspergillus) hos febrile, neutropene voksne eller barn.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Hyperammonemi

Hyperammonemi

Hyperammonemi kan føre til alvorlig nevrologisk skade eller død. Kan du kjenne igjen tegnene og symptomene?

+ 2 more

Kunnskapssenter for behandling av PAD

Kunnskapssenter for behandling av PAD

Bli kjent med de nyeste retningslinjene for vurdering av behandling av smerte, uro og delirium for pasienter med behov for beroligende midler

+ 4 more

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000379
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 24-10-2001
Type POM
Eier av markedsføringsautorisasjon Merck Sharp & Dohme Ltd.