Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 30 May 2017

Indikasjon(er)

Brilique, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med
- akutt koronarsyndrom (ACS) eller
- et tidligere hjerteinfarkt og en høy risiko for å utvikle aterotrombotiske hendelser.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Reversering av orale antikoagulantia

Reversering av orale antikoagulantia

Se informasjon om blødningsrisikoer og behandlingstilnærminger til reversering av orale antikoagulantia

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation therapy for Stroke Prevention Learning Zone offers a deep-dive into atrial fibrillation causes, consequences, diagnosis and management to help you deliver optimal care and prevent strokes in patients living with this common arrhythmia.

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/001241
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 03-12-2010
Type Legemiddel underlagt reseptplikt
Eier av markedsføringsautorisasjon AstraZeneca AB