Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 11 July 2018

Indikasjon(er)

Behandling av symptomatisk anemi hos voksne og barn med kronisk nyresvikt.
 
Behandling av symptomatisk anemi hos voksne cancerpasienter med ikke-myeloide maligniteter som mottar kjemoterapi.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000332
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 08-06-2001
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Amgen Europe B.V.