Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 11 July 2018

Indikasjon(er)

Behandling av symptomatisk anemi hos voksne og barn med kronisk nyresvikt.
 
Behandling av symptomatisk anemi hos voksne cancerpasienter med ikke-myeloide maligniteter som mottar kjemoterapi.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000332
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 08-06-2001
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Amgen Europe B.V.