Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 27 February 2018

Indikasjon(er)

ADCETRIS er indisert til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktært CD30+ Hodgkins lymfom (HL):
1. etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) eller
2. etter minst to tidligere behandlinger når ASCT eller kjemoterapi med flere legemidler ikke er et behandlingsalternativ.

ADCETRIS er indisert til behandling av voksne pasienter med CD30+ HL med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter ASCT.

ADCETRIS er indisert til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktært systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL).

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Biosimilars Kunnskapssenter

Biosimilars Kunnskapssenter

Oppdag hvordan biologiske legemidler revolusjonerer behandlinger, hvilke kliniske anvendelser de har og hvorfor biosimilars skiller seg ut.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Breakthrough Cancer Pain Learning Zone

Breakthrough Cancer Pain Learning Zone

Watch video highlights from the BeCOn OWN 2017 event, including expert opinion, patient experience and panel discussions in the Breakthrough Cancer Pain Learning Zone.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002455
Orphan (smal) betegnelse ja
Dato for første godkjennelse 25-10-2012
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Takeda Pharma A/S
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin