Legemidler

DuoResp Spiromax (Budesonid / Formoterol)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

BiResp Spiromax (Budesonid / Formoterolfumaratdihydrat)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Rolufta▼ (Umeklidinium)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Tovanor Breezhaler▼ (Glykopyrroniumbromid)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Brimica Genuair▼ (Aklidinium / Formoterolfumaratdihydrat)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Eklira Genuair▼ (Aklidinium)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Kronisk obstruktiv lungesykdom og bronkiektasi
 

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic and progressive fibrotic interstitial lung disease that occurs mostly in older adults, is limited to the lungs and often displays a characteristic imaging and histological appearance. Find out how to diagnose IPF and the latest interventions available for patients living with this burden.

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

Cystic Fibrosis Knowledge Centre

View disease awareness information, treatment options and European Cystic Fibrosis Society best practice guidelines.

Last inn mer