Legemidler

Stivarga▼ (Regorafenib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Xeloda (Kapecitabin)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Cyramza▼ (Ramucirumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Avastin (Bevacizumab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Vectibix (Panitumumab)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Zaltrap▼ (Aflibercept)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 2 år siden

Search all legemidler for Kreft i tykktarm
 

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

Inflammatory Bowel Disease Knowledge Centre

The Inflammatory Bowel Disease (IBD) Knowledge Centre contains key information relating to the epidemiology and pathophysiology of Crohn’s disease and ulcerative colitis, highlighting prevalence, impact and unmet needs and the underlying inflammatory processes that drive IBD, considering some of the key inflammatory pathways.

Last inn mer