Legemidler

Tecentriq (Atezolizumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Taxespira (Docetaksel)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Vargatef▼ (Nintedanib)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Xalkori▼ (Krizotinib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Opdivo▼ (Nivolumab)

Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Giotrif▼ (Afatinib)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Kreft i bronkie eller lunge
 

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om transplantasjon

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

KOLS

KOLS

Få mer informasjon om WISDOM-, INSTEAD- og LANTERN-studier innen kronisk obstruktiv lungesykdom.

+ 7 more

Last inn mer