Legemidler

Xarelto▼ (Rivaroksaban)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Metalyse (Tenecteplase)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Inhixa▼ (Enoksaparinnatrium)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Grepid (Klopidogrel)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Efient (Prasugrel)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Rapilysin (Reteplase)

ATC
Orphan (smalt) legemiddel
Nei

Oppdatert 1 år siden

Search all legemidler for Akutt hjerteinfarkt
 

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Highlights

ESICM LIVES Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from the 31st ESICM LIVES Congress, 20–24 October 2018 Paris, France.

Reversering av orale antikoagulantia

Reversering av orale antikoagulantia

Se informasjon om blødningsrisikoer og behandlingstilnærminger til reversering av orale antikoagulantia

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen Deficiency in Bleeding

Fibrinogen is important for blood clot formation and breakdown. It is the first coagulant factor to be reduced to critical levels during massive trauma, cardiac surgery and postpartum haemorrhage that involve excessive bleeding. Persistent fibrinogen deficiency can lead to bleeding complications and an increased risk in mortality. This learning zone looks at both congenital and acquired fibrinogen deficiencies including indications and techniques for diagnosis, trigger level for treatment and treatment options.

Last inn mer