Skrevet av epgonline.org - Sist oppdatert 07 June 2017

Forrige revisjon 17.08.2016

Ved bruk av denne tjenesten, samtykker du i å overholde og være bundet av både våre bruksvilkår og våre retningslinjer for personvern.

Bruksvilkår

Denne tjenesten er tiltenkt leger og andre profesjonelle helsearbeidere.

Sørg for å lese grundig gjennom våre bruksvilkår og vår retningslinjer for personvern. Hvis du ikke er enig med alle disse bruksvilkårene og våre retningslinjer for personvern,, unnlat, å bruke denne tjenesten.

Ditt samtykke er bindende enten du velger å fortsette å bruke tjenesten anonymt (uregistrert eller ikke innlogget) eller som et identifiserbart individ eller organisasjon (registrert eller innlogget bruker).

Denne tjenesten inneholder innhold fra flere kilder, inkludert men ikke begrenset til uavhengige forlag, offentlige etater, profesjonelle samfunn, nyhetsbyråer, våre egne samt uavhengige medisinske forfattere, og andre epgonline.org-brukere. Denne tjenesten inneholder i tillegg innhold med økonomisk støtte, meldinger og annert materiale som er plassert og betalt for av annonsører, sponsorer eller andre med en underliggende kommersiell eller vitenskapelig agenda. Ved å benytte deg av tjenesten kan du utsette deg for slike meldinger, materiale og innhold, og i disse tilfeller vil en tydelig melding i i topp- eller bunnteksten fortelle at innholdet er økonomisk eller kommersielt støttet og/eller blitt strategisk plassert, med en henvisning til kilde og informasjon i forbindelse med den økonomiske støtten.

Ved å benytte deg av enhver del av tjenesten, samtykker du i at informasjon om deg og ditt bruk - inkludert dine adferdsmønstre og personalia - kan formidles videre i organisasjonen vår (dens datterselskaper, filialer, relaterte foretak og partnere) uavhengig av hvilket tjenesteelement du har benyttet eller leverandør derav.

På anonym basis vil den samme informasjonen - eller deler av den samme informasjonen - også lagres, refereres til og benyttes av tredjeparter som yter tjenester som støtter eller fungerer som en komponent av denne tjenesten. Dette inkluderer tredjeparter som Google Analytics eller DoubleClick (en reklametjeneste som drives av Google), som vi benytter for å gi reklametjenester til brukere av denne tjenesten.

Generelt er formålet med å innhente slik informasjon å sørge for at vi bedre kan måle, analysere, forstå og betjene våre brukeres behov med passende innhold.

Dette tilbudet og tilhørende tilbud som andre nettsteder, nyhetsbrev, mobilapplikasjoner, programvareapplikasjoner, databaser, referanseverktøy, pågående medisinsk akademisk innhold (stipendiert), utdanningssoner (stipendiert og sponset) , legemiddeldatabaser og nyheter (kollektivt omtalt som “tjenestene”) eies og leveres av EPG Health Media (Europe) Limited (”tjenesteleverandøren”), med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.

I tillegg til EPG Health Media (Europe) Ltd, forsynes enkelte tjenesteelementer under lisens eller andre avtaler av relaterte selskaper i vår organisasjon (“et konsern”). Disse er datterselskaper, filialer, relaterte foretak og partnere, inkludert men ikke begrenset til EPG Health Media GmbH, EPG Health Technology, Digital Medical Communications Ltd og IMR International (Australia) Pty Limited. Disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern har forrang der de gjelder.

Dersom en av tjenestens komponenter eller tjenester leveres av et konsern eller en annen 3. part, og med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, skal disse vilkår for bruk ha forrang, og der det er aktuelt, sammenfalle med de av en tredjepart som Google DoubleClick eller Google Analytics..

1. Tiltenkt publikum – profesjonelle medisinske fagpersoner

Ved å benytte deg av denne tjenesten bekrefter du din status som medisinsk doktor, lege, sykepleier, klinisk spesialist eller annen kvalifisert medisinsk fagperson.

Denne tjenesten er kun tiltenkt medisinske fagpersoner. Ufaglærte eller de som ikke har en nasjonal eller internasjonal anerkjent medisinsk kvalifikasjon bør gjennomgå informasjonen grundig med deres profesjonelle helsearbeider. Informasjonen skal ikke erstatte medisinske råd som tilbys av doktorer, leger eller andre kvalifiserte medisinske fagpersoner.

Ved å benytte deg av tjenesten, bekreftgere du at du forstår at innholdet her gjøres tilgjengelig for et internasjonalt publikum, og at en presentasjon av tjenesten eller dens innhold på et lokalt språk ikke impliserer en form for garanti fra tjenesteleverandøren, i forbindelse med nøyaktigheten av tjenesten eller hvorvidt den gjelder for en gitt region, land eller språk.

Ta kontakt med lokale helsemyndigheter eller medisinske institusjoner for landspesifikk veiledning og informasjon om reseptbelagte medikamenter. Lisensiering av farmasøytiske produkter, godkjenning, tilgjengelighet og reseptinformasjon, behandlingretningslinjer og andre kliniske forhold kan variere mellom ulike land.

2. Nøyaktighet og bruk av innhold

Vi gjør alt vi kan for å sikre nøyaktigheten av innholdet som vises gjennom tjenestene. Men i lys av muligheten for menneskelige feil av forfattere, redaktører eller forleggere på vegne av materialet her, eller i forbindelse med hvor lenge angitt informasjon er gyldig grunnet påfølgende ytre endringer, kan hverken tjenesteleverandøren eller noen annen part som har vært involvert i utarbeiding av materialet garantere at informasjonen her er riktig eller fullstendig, og de vil ikke være ansvarlige for feil eller utelatelser eller resultater fra bruk av slik informasjon.

Medisinske fagpersoner oppfordres til å bekrefte informasjonen her ved bruk av andre kilder.

Tjenestenes sponsorer kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle skader av noen slag (økonomisk eller fysisk), død eller ellers, som resultat av en brukers bruk av informasjonen her.

Brukere oppfordres alltid til å undersøke informasjon i forbindelse med reseptbelagte medikamenter eller behandlinger fra mer enn en anerkjent kilde, og er alene ansvarlig for enhver avgjørelse tatt i forbindelse med behandling av en pasient.

Tjenesteleverandøren og andre parter som er involvert her, gir ingen representasjon eller garanti med hensyn til noen som helst behandling, handling eller bruk av medikamenter av noen slag, av eller for enhver som følger informasjonen som tilbys i eller via denne tjenesten.

Tjenesteleverandøren og enhver annen part som er involvert her, vil ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte, resulterende, særegne eller eksemplariske skader (eller skader av noen som helst annen art) som oppstår fra bruk av denne tjenesten.

3. Eksterne koblinger/nettssteder og filialer

Tjenesteleverandøren, våre sponsorer, annonsører og partnere aksepterer ikke noe ansvar for innhold fra eksterne nettsteder som det henvises til eller fra denne tjenesten. Innhold fra slike nettsteder representerer på ingen måte tjenesteleverandørens synspunkt, holdninger eller meninger. Slike koblinger/lenker oppgis kun som "foreslåtte lenker", og deres innhold kan ikke garanteres for nøyaktighet eller uavhengighet.

Omtale av spesifikke firmaer eller visse produsenters produkter impliserer ikke at de godkjennes eller anbefales av tjenesteleverandøren.

4. Service og bruk

Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å legge til, modifisere eller slette innhold og tjenester (delvis eller i sin helhet) etter eget skjønn. Tjenesten kan bli gjort utilgjengelig eller kansellert når som helst uten at det påvirker ansvarsfraskrivelsen eller -begrensningen.

Tjenesteleverandøren eller dens partnere/underleverandører skal aldri under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte, indirekte, særegne eller resulterende skader som ligger til grunne for enhver ytelsesvikt, feil, forsømmelse, forstyrrelse, filsletting, defekt, forsinkelse av funksjoner eller overføringer, feil ved kommunikasjonslinjer, tyverihendelse, ødeleggelse, uautorisert tilgang eller bruk av tjenesten, eller for enhver feil eller manglende evne til å yte av tjenesteleverandøren eller dens underleverandører grunnet forhold utenfor deres kontroll.

5. Opphavsrett

Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen som er lagt frem under denne tjenesten forblir under forfatterens eller rettighetsinnehaverens eierskap, uavhengig av om dette er et individ, et selskap eller et annet foretak.

Informasjonen som legges frem - og dens format og struktur, beskyttes under Bern-konvensjonen om vern av litterære og kunstneriske verk, under andre internasjonale konvensjoner, samt nasjonale lovverk som gjelder for opphavsrett og beslektede rettigheter.

En kan se utdrag fra tjenestens informasjon, kopiere det, oversette det for forskning eller private studier, men ikke selge det eller benytte informasjonen i samsvar med kommersielle formål. All bruk av tjenestens informasjon skal medfølge tjenesteleverandørens godkjenning, og en tydelig henvisning til “EPG Health Media (Europa) Ltd (utgiver av epgonline.org)” som kilde, og med nettadressen (URL) til tjenestens relevante side. Kopiering eller oversetting av større deler av denne tjenesten, eller noe annen tiltenkt bruk enn for kunnskapsformidling eller ikke-kommersielle formål, krever foregående eksplisitt skriftlig godkjenning.

Det er strengt forbudt å benytte logoer eller grafikk av tjenesten epgonline.org eller EPG Health Media (Europa) Ltd uten skriftlig godkjenning. Der hvor godkjenning er blitt innvilget, må epgonline.org- eller EPG Health Media (Europa) Ltd-logoen hyperkobles til henholdsvist epgonline.org sin hjemmeside (www.epgonline.org) eller EPG Health Media (Europa) Ltd sin hjemmeside (www.epghealthmedia.com). Søknader og spørsmål skal sendes via ‘Kontakt oss’ -funksjonen.

6. Brukergenerert innhold

Noen av tjenestenes områder lar registrerte brukere bidra med eget innhold, enten i form av ‘blogg’-innlegg, kommentarer på eksisterende innhold, eller på andre uspesifiserte måter.

Ved bruk av denne siden, samtykker du i at du ikke vil laste opp eller formidle noen kommunikasjoner eller innhold som kan krenke eller stride mot rettighetene til noen av partene. Når en sender inn innhold på siden, betraktes dette som en inngått avtale om at innsendt materiale ikke holdes konfidensielt i noen sammenheng. Du samtykker i å kun skrive innlegg eller laste opp media (inkludert men ikke begrenset til bilder, grafikk, videoer eller lydklipp) som du selv står bak eller har rettigheter til å videreformidle og lisensiere, og at du ikke overtreder varemerker, opphavsrettigheter, personvern eller andre rettigheter til noen annen person. Du samtykker i at du ikke kommer til å sende inn noen form for media som inneholder personlig identifiserbar informasjon av noe slag, inklusivt materialer med hvilket en kan identifisere en pasient. Det er strengt forbudt å laste opp media som bilder eller video av andre uten rettighetshaverens samtykke.

Ved å laste opp media på nettstedet, garanterer du at du har fått tillatelse av alle personer som vises i mediamaterialene - til å sende inn et slikt bidrag og innvilget rettighetene beskrevet her. Legg aldri ut et bilde eller en video av (eller med) en annen person med mindre du har deres uttrykkelige samtykke. Det er strengt forbudt å laste opp mediamaterialer av noen som helst slag som inneholder uttrykk av hat eller misbruk, støtende bilder eller adferd, usømmelig, pornografisk, eller seksuelt eksplisitt innhold, eller andre materialer som kan forårsake sivilrettslig eller strafferettslig ansvar etter gjeldende lovverk eller forskrifter, eller som ellers kan stå i strid med våre bruksvilkår og retningslinjer for personvern.

Du samtykker i at du ikke vil komme til å laste opp noe materiale som inneholder programvarevirus eller andre typer datakoder, filer eller program som er utviklet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonene av nettsted eller programvarer. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å gjennomgå all media før det blir lagt ut på nettstedet, og til å fjerne ethvert mediamateriale etter eget skjønn for enhver grunn, til enhver tid og uten foregående varsel.

Du har eneansvar for alt innhold du selv skriver, konsekvensene derav og din tillit til innholdet. Tjenesteleverandøren og dens lisensgivere, annonsører, leverandører eller andre tredjeparter holdes ikke ansvarlige for konsekvenser av kommunikasjoner du har opprettet på tjenesten.

Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten (men er ikke forpliktet) til å:

  • undersøke påstander om at kommunikasjoner ikke overholder betingelser fra dette kapittelet, og beslutte seg for å fjerne eller oppfordre til fjerning av kommunikasjoner etter eget skjønn.
  • Fjerne kommunikasjoner som er krenkende, ulovlige eller forstyrrende, eller som ellers misligholder disse bruksvilkår.
  • Kansellere en brukers adgang til nettstedet etter enhver form for brudd på disse bruksvilkår.
  • Overvåke, redigere eller avsløre enhver kommunikasjon på nettstedet.
  • Redigere eller slette ethvert innhold som er lagt ut på nettstedet, uavhengig av om slikt innhold bryter disse standardene.

Tjenesteleverandøren, dens kunder, leverandører, lisensgivere og enhver annen tredjepart involvert i nettstedet underlegges ikke noe ansvar for nettstedets brukere, andre personer eller foretak, verken om de har utført noen av de ovennevnte handlingene eller ikke. Innhold som er sendt inn til tjenesteleverandøren kan undersøkes av tjenesteleverandørens redaktørteam og redigeres språklig før eller etter at det er publisert på nettstedet. Selv om brukere må legge ut informasjon som er sann og riktig ifølge deres viten, skriver tjenesteleverandøren uttrykkelig fra seg alt ansvar og assosiasjon med slik informasjon, og fremstår verken for eller imot noen påstand, råd, informasjon eller uttalelse uttrykt eller vist på nettstedet av tredjeparter. Vi er heller ikke ansvarlige for feil eller forsømmelser ved noe innhold, eller for hyperkoblinger til tredjeparts nettsteder i noe av innholdet.

Etter at en brukers første bidrag er blitt verifisert, overvåkes ikke brukers kommentarer på nettsiden. Tjenesteleverandøren er ikke forpliktet til å overvåke innhold på nettstedet. Alle brukere må fremtre med ærlighet og respekt til enhver tid. Du erkjenner og samtykker i at vi har uinnskrenket rett til å observere nettstedets innhold etter eget skjønn. Vi forbeholder oss i tillegg retten til å endre, redigere, avvise innlegg eller fjerne ethvert innhold, delvis eller i sin helhet, for enhver grunn, og til å avsløre slike materialer og omstendighetene rundt formidlingen av slike materialer til enhver tredjepart for å tilfredsstille gjeldende lovverk, forskrifter, juridiske prosesser eller oppfordring fra myndigheter, og for å beskytte vår virksomhet, samt våre klienter, sponsorer, brukere og gjester. Tjenesteleverandøren vil etter eget skjønn fjerne ethvert innlegg den anser som støtende eller ondsinnet. Dette vil skje uten forvarsel. Enhver bruker som legger ut upassende materiale på nettstedet risikerer etter tjenesteleverandørens eget skjønn miste retten til i fremtiden å skrive innlegg. Innhold som plasseres på nettstedet blir synlig for alle brukere. Med en gang det er lagt ut kan ikke brukere endre eller slette deres innlegg med mindre de kontakter oss med en forespørsel om dette.

7. Klager og tvister

Hvis du oppdager innhold på nettstedet som du anser som brudd på en av disse bruksvilkår, eller hvis du tror at en annen bruker har brutt bruksvilkår eller krenket dine rettigheter, bør du umiddelbart varsle tjenesteleverandøren om dette. Når tjenesteleverandøren mottar en klage om nettstedet, vil tjenesteleverandøren vurdere klagen og handle deretter. Dette kan innebære fjerning av støtende innhold eller rettslige tiltak. Tjenesteleverandøren forpliktes ikke til å varsle noen som det er uttrykt påstander om, eller som vi vurderer å ha krenket betingelser, som vi har endret, fjernet eller redigert innsendte materialer til. Vi fremtrer etter eget skjønn med våre reaksjon.

8. Kontoer og passord

Du kan ikke tildele, overføre, meddele eller viderelisensiere fordelene ved nettstedets medlemskap til noen annen person. Hvis du er en registrert bruker av nettstedet, må du holde kontoopplysningene og passordet ditt konfidensielt, og innloggingsinformasjonen kan kun benyttes av deg. Tjenesteleverandøren har rett til på ethvert tidspunkt å deaktivere ethvert innloggingspassord uten forvarsel, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss - dersom du etter tjenesteleverandørens mening har misligholdt noen av bruksvilkårenes bestemmelser eller hvis tjenesteleverandøren av en eller annen grunn anser det som nødvendig. Hvis du vet eller har mistanke om at noen andre enn deg forsøker å finne ut av din innloggingsinformasjon, må du snarest varsle tjenesteleverandøren om dette.

9. Kontakt fra EPG Health Media (Europe) Ltd

Når du registrerer deg som bruker av denne tjenesten, godkjenner du at du fra tid til annen vil motta kampanjerelatert og ikke-kampanjerelatert korrespondanse fra oss.

Denne korrespondansen kan blant annet innebære informasjon eller meldinger som er sponset, skrevet eller betalt for av tredjeparter (farmasøytiske/medisinske virksomheter) eller andre med kommersielle eller vitenskapelige hensikter. Dette vil si at disse meldinger kan inneholde sponset eller reklamebasert innhold i forbindelse med farmasøytiske produkter, enheter, merker eller nettsteder. I slike tilfeller vil meldingen, eller deler av meldingen, merkes som henholdsvis "sponset" eller "reklamebasert".

10. Hvordan vi benytter oss av dine personlige opplysninger (oppsummering)

Enten du er en uregistrert bruker eller søker om å bli en registrert bruker, reserverer vi retten til å be deg om å bevise dine kvalifikasjoner som profesjonell medisinsk fagperson. Dersom du har søkt om å bli en registrert bruker og verifiseringsprosessen vår avslører at du ikke fullt ut er registrert under et anerkjent medisinsk system, blir din søknad om å bli registrert bruker avvist. I tilfelle din registrering hos et relevant medisinsk system for profesjonelle helsearbeidere oppheves, opphører også dine rettigheter til å fortsette som registrert bruker av dette nettstedet. Selv om vi tar skritt for å bekrefte helsearbeideres kvalifikasjoner kan vi ikke garantere at enhver registrert bruker av nettstedet virkelig er kvalifisert eller en registrert og praktiserende lege eller profesjonell medisinsk fagperson.

Når du registrerer deg som bruker av denne tjenesten samtykker du i at dine personalia kan benyttes av tjenesteleverandøren (EPG Health Media (Europa) Ltd (utgiver av epgonline.org), dets datterselskaper, filialer og partnere for å opprettholde periodisk kontakt (hvor du har godkjent dette under registreringen) eller til fordel for markedsundersøkelser.

Les våre Retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan vi bruker/lagrer din personlige informasjon.

11. Endringer av vilkårene for bruk

Tjenesteleverandøren kan fra tid til annen ønske å endre betingelsene og vilkårene for tjenesten. EPG Health Media (Europe) Ltd forbeholder seg retten til å utføre disse endringene, og det vil være på ditt eget ansvar å gjennomgå betingelsene, vilkårene og notatene med jevne mellomrom. Fortsatt bruk av tjenester som leveres av EPG Health Media (Europe) Ltd etter slike endringer vil betraktes som ditt samtykke til endringene. Med mindre annet er angitt, skal nye funksjoner som endrer eller forbedrer tjenesten fortsatt være gjenstand for betingelser og vilkår under endringer.

Din bruk av tjenesten og informasjonen den inneholder bekrefter din aksept av disse bruksvilkårene.