Data fra Some Pharmaceutical Company - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 14 July 2016

Indikasjon(er)

Ortostatisk hypotensjon, blodtrykksfall ved anestesi, kretsløpskollaps og sjokk.

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Sympatomimetisk amin som øker systolisk og diastolisk blodtrykk.
Presentasjon
INJEKSJONSVÆSKE 10 mg/ml: Hver ampulle inneh.: Etilefrin. hydrochlorid. 10 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml.
TABLETTER 5 mg: Hver tablett inneh.: Etilefrin. hydrochlorid. 5 mg. Med delestrek.
Dosering
Injeksjonsvæske: Voksne: 1 ml i.m., s.c., eller som i.v. infusjon (0,2-0,6 mg/minutt). Maks. døgndose: 5 ampuller. Barn: Over 7 år: 0,4-1,0 ml i.m., s.c., eller som infusjon (0,2-0,6 mg/minutt). Maks. døgndose: 4 ampuller. 1-7 år: 0,2-0,4 ml i.m., s.c., eller som infusjon (0,05-0,2 mg/minutt). Maks. døgndose 2 ampuller. Tabletter: Voksne: 1 / ² -2 tabletter 3 ganger daglig. Barn: Over 7 år: 1 / ² -2 tabletter 3 ganger daglig.Adrenergikum.Behandling av gravide i 1. trimester bør som vanlig unngås. Bør bare brukes i 2. og 3. trimester etter nøye avveining av risiko mot fordeler.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Spesielle forholdsregler
Ved alvorlige hjerte- og karlidelser bør en ev. behandling med etilefrinklorid nøye overvåkes.
Kontraindikasjoner
Hypertyreose, tyreotoksikose, hypertoni. Kjent overfølsomhet for etilefrin.

Interaksjoner

Tricykliske antidepressiva og kalsiumpreparater kan forsterke virkningen, mens kinidin kan nedsette den. En samtidig behandling med betablokkere kan gi bradykardi.

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Boehringer Ingelheim